Alapítvány

A Szigetközi Szatyor alapítvány célja

Az alapítvány célja a Győr-Moson-Sopron megye területén gazdálkodó helyi termelők és kézművesek támogatása, valamint a lakosság körében a tudatos vásárlás, egészséges táplálkozás, környezettudatosság, a közvetlen helyi termelő-fogyasztó kapcsolat előnyeinek szélesebb körben ismertté tételének támogatása.

Célja a fogyasztók és termelők érdek képviselete, segítése, az ember és a természet kapcsolatának újraértelmezése a fenntarthatóság jegyében: a természet értékeit megőrző és gazdagító, egyben benne élő (termelő és fogyasztó) ember életminőségét javító gondolkodás és életmód népszerűsítése, közösségépítés.

E cél megvalósítása érdekében az alapítvány az alábbi feladatokat végzi

 • a környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos ismeretek terjesztése, szemléletformálás, egészséges életmód támogatása, tudatos vásárlási szokások elterjesztése, lakossági fórumok szervezése, ismeretterjesztő előadások szervezése, a témában képzések szervezése, tapasztalatcserék;
 • a lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés, minőségi alapanyagok és étkezési kultúra elterjesztése – programok, akciók szervezése, fesztiválokon való részvétel;
 • a környezet érdekeit figyelembe vevő, tudatos fogyasztói magatartás kialakításának segítése, a fogyasztók tájékozottságának elősegítése – ökológiai fogyasztóvédelem, fenntartható fogyasztási szemléletformálás, tanácsadás, tanulói műhelyek, tanulmányutak szervezése hazai és nemzetközi viszonylatban;
 • a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, település önfenntartó képességének erősítése. A célkitűzésünk értékei mentén a szociális és helyi gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások létrejöttének segítése, szervezetfejlesztési, közösségfejlesztési tanácsadás, mentorálás, inkubáció, kutatásban való részvétel;
 • környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás, újszerű, élhető, elsősorban városi létet elősegítő gyakorlati foglalkozások, táborok, előadások lebonyolítása, a takarékosabb és fenntarthatóbb életmód kialakításához szükséges tudás, kompetencia fejlesztése képzések, ismeretterjesztő kiadványok segítségével;
 • környezettudatos, környezetkímélő élelmiszer termelési módokkal kapcsolatos információk terjesztése, fogyasztók tájékoztatása;
 • a helyi termékek népszerűsítése, a közösségi szemlélet kialakítása, jó gyakorlatok kialakítása rendezvények szervezésével;
 • helyi közösség szervezés, és a célcsoport találkozási formáinak megszervezése, közösségi kapcsolódási pontok kialakítása;
 • a közösségi, etikus termelő-fogyasztó kapcsolat kialakítása és terjesztése;
 • helyi termékek, termelők, kézművesek felkutatása és adatbázisba helyezése;
 • a környezettudatos értékek mentén működő gazdák támogatása, számukra szakmai továbbképzések, előadások szervezése;
 • a helyi termelők és felvásárlók részére közös találkozási pontok megszervezése, tevékenység összehangolása, az ezzel kapcsolatos ismeretek átadása, oktatása;
 • reklámozás, rendezvényszervezés, vásárszervezés, a helyi termékek promotálása, kulturális rendezvényekkel és gyermekprogramokkal való csatolása;
 • a célok érdekében oktatási, információs találkozók megszervezése;
 • oktatás, tanácsadás;
 • más civil szervezetek, helyi közösségek segítése a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében, tudásátadással, tapasztalatcserével, vezetői kompetencia fejlesztő képzésekkel;
 • nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fejlesztése, csereprogramokban, nemzetközi kutatásokban való részvétel az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan.

Amennyiben egyetért céljainkkal és szeretné anyagiakkal támogatni célkitűzéseinket, keresse az alapítványunk kurátorát.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.